Lördag 19 juni 2021
kl 17:00
Paviljongen / Hembygdsgården

Enligt våra stadgar ska våra årsmöten hållas före april varje år men p g a Covid-19 bestämde vi tidigt att det bästa vore att flytta det fram denna gång.

Dels för att det är många av oss som kanske inte är så haj inom teknikens värld, dels för att vi har mycket att diskutera och vi vill att så många som möjligt av er ska kunna medverka.

De främsta ämnena är
- Val av ny styrelse
- De nya medlemskapen
- De nya prislistorna
- Våra planer om träningsläger


Motioner tas emot via e-mail nossemarksif@gmail.com

Om du inte har tillfälle att komma på mötet tar vi förstås ändå gärna emot dina synpunkter via e-mail.

Vi hoppas kunna träffa som flest av er!

Kära medlem