Nössemarks Idrottsförening startade 1932 och har
sedan dess varit en ideell organisation som skapat aktiviteter
av olika slag för att öka gemenskapen. 


Vi har omkring 200 medlemmar och vi arrangerar event
på alla de största högtiderna samt mindre, sporadiska sammankomster.


I källaren i "Gamla Filadelfia"  har vi ett 60 m2 gym där vi erbjuder 1-3 träningspass varje vecka. 

Just nu håller vi på att göra iordning vår klubblokal som beräknas vara färdig i juni 2020. 
Dit blir du då välkommen att delta i nya aktiviteter.

NIF följer stadgar framtagna av Idrottsförbundet som framför allt står för en alkohol- ,rök-, samt drogfri miljö.

Välkommen till NIF.