KONTAKT

Emma Blad
Ordförande
070 384 1030

Sandra Tordardottir
Sekreterare
070 777 4102


Alexander Nissen
Kassör 
+47 916  23 650

Claus Christiansen
Ledamot och lotteriansvarig
070 579 18 33

Hanne Nielsen
Ledamot och lotteriansvarig
070 686 17 39