Observera att det inte är inträde till själva parken utan endast aktiviteterna som
Nöjesankaret erbjuder!