VÄLKOMMEN TILL

Vinnare av Eds kommuns Folkhälsopris 2019

A P R I L 

Fredag 2.a PÅSKPROMENAD
--inställd /framflyttad till senare tillfälle!

m        t          o        to       f         lö       sö

                         1      2      3      4 
5      6      7      8     9      10    11  12    13    14     15    16     17    18  19    20   21     22    23     24    25 
26    27   28    29    30    

m        t          o        to       f         lö       sö

                                         1      2     3     4      5      6       7      8     9     10   11     12    13    14     15    16   17    18    19    20    21     22   23   24    25   26    27   28     29    30   31

M A J 

m        t          o        to       f         lö       sö

          1      2      3      4      5      6   7      8      9      10    11    12    13  14    15     16     17    18    19    20  21    22    23     24    25    26    27   28    29    30     

J U N I 

m        t          o        to       f         lö       sö

                         1      2      3      4 
5      6      7      8      9      10    11  12    13    14     15    16     17    18  19    20   21     22    23     24    25 
26    27   28    29    30     31    

J U L I 

m        t          o        to       f         lö       sö

                                                 1    
2      3      4      5      6      7      8   
9     10    11     12     13     14    15   16   17     18    19     20    21    22    23   24    25    26     27    28    29
30   31

A U G U S T I 

S E P T E M B E R 

m        t          o        to       f         lö       sö

                  1      2      3      4     5    6      7       8      9     10    11    12  13    14     15    16    17    18    19  20   21     22    23     24    25  26  27   28     29    30     

m        t          o        to       f         lö       sö

                                 1      2      3   4     5      6      7      8     9      10   11   12    13     14     15   16    17   18   19    20    21     22    23   24   25   26    27    28     29   30   31

O K T O B E R 

N O V E M B E R 

D E C E M B E R 

 1      2      3      4      5      6      7   8     9      10    11    12    13    14  15    16    17    18    19    20    21  22    23    24    25   26    27    28
29    30       

m        t          o        to       f         lö       sö

Lördag 4.e JULMARKNAD

                  1      2      3      4     5    6      7       8      9     10    11    12  13    14     15    16    17    18    19  20   21     22    23     24    25  26  27   28     29    30     31   

m        t          o        to       f         lö       sö

NIF önskar er alla ett riktigt gott 2021! 
Må detta året tillåta oss att bjuda på många fina möten och tillställningar.