Varje söndag i maj, kl 11 - 12 är det våffelbuffé på klubbrummet 

2022

M
A

J
U
N

J
U
L

A
U
G
U
S
T

N
O
V
E
M
B
E

                                                 1    
2      3      4      5      6      7      8   
9     10    11     12     13     14    15   16   17     18    19     20    21    22    23   24    25    26     27    28    29
30   31

m        t          o        to       f         lö       sö

m        t          o        to       f         lö       sö

                  1      2      3      4     5    6      7       8      9     10    11    12  13    14     15    16    17    18    19  20   21     22    23     24    25  26  27   28     29    30     

                                 1      2      3   4     5      6      7      8     9      10   11   12    13     14     15   16    17   18   19    20    21     22    23   24   25   26    27    28     29   30   31

m        t          o        to       f         lö       sö

m        t          o        to       f         lö       sö

 1      2      3      4      5      6      7   8     9      10    11    12    13    14  15    16    17    18    19    20    21  22    23    24    25   26    27    28
29    30    31       

m        t          o        to       f         lö       sö

                         1      2      3      4 
5      6      7      8      9      10    11  12    13    14     15    16     17    18  19    20   21     22    23     24    25 
26    27   28    29    30      

m        t          o        to       f         lö       sö

                                         1      2     3     4      5      6       7      8     9     10   11     12    13    14     15    16   17    18    19    20    21     22   23   24    25   26    27   28     29    30   31

m        t          o        to       f         lö       sö

          1      2      3      4      5      6   7      8      9      10    11    12    13  14    15     16     17    18    19    20  21    22    23     24    25    26    27   28    29   30    

m        t          o        to       f         lö       sö

                         1      2      3      4 
5      6      7      8      9      10    11  12    13    14     15    16     17    18  19    20   21     22    23     24    25 
26    27   28    29    30      

S
E
P
T
E
M
B
E

O
K
T
O
B
E

D
E
C
E
M
B
E

Torsdagar & lördagar kl 9:00 GRUPPTRÄNING 

Torsdagar & lördagar kl 9:00 GRUPPTRÄNING 

Torsdagar & lördagar kl 9:00 GRUPPTRÄNING 

Torsdagar & lördagar kl 9:00 GRUPPTRÄNING