Alla  lördagar kl 9:00 GRUPPTRÄNING 

N
O
V
E
M
B
E

D
E
C
E
M
B
E

m        t          o        to       f         lö       sö

          1      2      3      4      5      6   7      8      9      10    11    12    13  14    15     16     17    18    19    20  21    22    23     24    25    26    27   28    29   30    

m        t          o        to       f         lö       sö

                         1      2      3      4 
5      6      7      8      9      10    11  12    13    14     15    16     17    18  19    20   21     22    23     24    25 
26    27   28    29    30