O K T O B E R

N O V E M B E R 

D E C E M B E R 

m        t          o        to       f         lö       sö

                         1      2      3      4 
5      6      7      8     9      10    11  12    13    14     15    16     17    18  19    20   21     22    23     24    25 
26    27   28    29    30     31

Lördag 28.e  julmarknaden INSTÄLLT PGA COVID-19


m        t          o        to       f         lö       sö

                                                1    
2      3      4      5      6      7      8   
9     10    11     12     13     14    15   16   17     18    19     20    21    22    23   24    25    26     27    28    29
30   

m        t          o        to       f         lö       sö

         1      2     3      4      5      6  
 7     8      9    10    11     12     13 
14   15     16    17    18    19     20 

21   22    23     24    25   26     27  28   29    30   31